Het lied van de Grote Barmhartige

Het lied van de Grote Barmhartige

(Daihishin Dharani)

 

Eer aan het drievoudig juweel,

Hier is Kanzeon, die het wezen van groot mededogen is.

Vrede is de Ene, die boven alle angst uitspringt.

Moge ik dit hart van de edele baarmhartigheid ingaan.

Kanzeon’s leven is de voltooïing van levenszin,

Zuiver – altijd leidend naar vervulling – licht op het pad van het bestaan.

Vrede is het alziend hart dat het wereldse ontstijgt,

Lof aan de grote Bodhisattva.

Alles is bezoedeling, vertroebeling, aarde, stof,

Doe het werk, doe het werk in mijn hart.

Grote overwinnaar, ik houd vol, ik geef niet op,

Ik keer me altijd naar je toe.

Indra, die alle dingen voortbrengt,

Breng, – breng ons alle goeds.

Stroom voort, mijn smetteloos zuivere,

Kom, kom, hoor, hoor, – vreugde welt in mij op.

Spreek, spreek, wijs me de weg,

Ontwaakt, ontwaakt, –  ik ben ontwaakt.

Grote barmhartighedi, groot mededogen,

Vol van vreugde, vol van moed:

Je leidt altijd naar bevrijding,

Je leidt altijd naar verlichting.

Vrede is de Ene die de discipline meester is,

Vreugde is de Ene met de vele gezichten.

Vrede is de Ene die het wijsheidszwaard hanteert,

Vreugde is de Ene die the Dharmawiel in handen heeft.

Vrede is de Ene die de verlichting van de lotus leeft,

Vreygde us de Ene, – de bron der Eeuwigheid.

Vrede is de tedere barmhartigheid,

Vreugde – het volmaakte mededogen.

Eer aan het drievoudig juweel,

Grote Kanzeon – hoor mijn roep!