Kijken naar de geest

Zenmeester Han-shan De-qing (1546 – 1623), China.

 

Kijk je goed naar wat je lichaam is – dan is dat jou niet

Maar een beeld in de spiegel van het gewaar zijn,

Net als de weerspiegeling van de maan op het water.

 

Kijk je goed naar wat je geest is – dan is het niet

De gedachten en gevoelens die erin verschijnen

Maar de heldere wetende ruimte die ze bevat.

 

Als er geen enkele gedachte meer opkomt, is je geest

Open en opmerkzaam, stil en verhelderend,

In zichzelf compleet als grote alomvattende ruimte

Bevat het alle wonderbaarlijke dingen .

 

Deze ‘geest’ komt niet en gaat niet weg,

Heeft geen bepaalde vorm, noch een ander kenmerk.

Maar vele heilzame kwaliteiten

Komen voort uit dit ene wetende zijn.

 

 

Het is niet afhankelijk van ons stoffelijk bestaan,

Het stoffelijk bestaan dekt het zelfs af!

Neem daarom vergeefse verwachtingen niet serieus,

Vergeefse verwachtingen verblinden.

 

Onderzoek zorgvuldig deze geest,

Een wetende leegte, vrij van elk ‘iets’.

Als je vol schiet met emoties

Raakt je blik vertroebeld, je beleving verward.

 

Kom dan ogenblikkelijk terug naar je tegenwoordigheid van geest

En verzamel al je krachten om te reflecteren.

De wolken drijven dan uiteen en de hemel klaart op:

De zon van bewustzijn verspreidt helder zijn licht.

 

Als er geen zorgelijke emoties of gedachten in je opkomen

Verschijnen er ook geen zorgelijke omstandigheden buiten je.

Dus waar ligt de oorspronkelijke Werkelijkheid

Van alles dat kenmerken heeft?

 

Als je gewaar kan zijn van een gedachte terwijl die opkomt,

Lost dit ‘gewaar zijn’ die gedachte zo op.

Welke geestestoestand zich ook voordoet,

Wees bewust en gewaar – en je zal vrij zijn.

 

Het goede en het kwade, binnen of buiten je,

Transformeren wanneer je naar het hart ervan keert.

Wereldlijke en spirituele vormen

Krijgen een bestaan door wat je denkt.

 

Het gebruik van een mantra en het kijken naar je geest

Zijn manieren om de spiegel van het gewaar zijn te poetsen;

Als de verduisteringen eenmaal zijn verwijderd,

Hebben ze geen nut meer en kan je ze laten gaan.

 

Alle grote en diepe spirituele gaven

Zijn al volledig aanwezig in je geest,

En je kan naar hartenlust verblijven

In het Zuivere Land of het Hemelse Paleis.

 

Het is niet nodig om te streven naar de Waarheid

Daar je geest al vanaf het begin verlicht is.

Als je training rijp is, zie je alle dingen als voor het eerst;

Het begin van je training draagt die rijpheid al in zich.

 

Dag en nacht verwondert het leven je

En in alles dat je tegenkomt heb je vertrouwen.

 

Het bovenstaande is wat je moet weten

Met betrekking tot de geest.

 

Nederlandse vertaling met behulp van Nanette Idzerda en eerw. Baldwin Schreurs

(mei2013)