Kanzeon

(De Soetra van) Kanzeon, het verlichte wezen dat
alles wat verschijnt waarneemt en omvat


Nederlandse vertaling gemaakt samen met Nanette Idzerda. Deze interpretatie/vertaling is zodanig gemoderniseerd dat het niet meer “de Soetra” genoemd kan worden.


De Bodhisattva Onuitputtelijke Devotie zei:
“Vereerde Meester, vol wonderbaarlijks en goeds ,
Ik vraag u waarom Kanzeon, die uit de Boeddha
Voortkomt, genoemd wordt “Degene die alles
Wat verschijnt, waarneemt en omvat”?
De Vereerde Meester antwoordde:
“Luister naar de daden van de grote Bodhisattva,
Die volgens een peilloze gelofte, diep als de oceaan, leeft
En aan elke roep uit alle windstreken gehoor geeft.
Gedurende een onvoorstelbaar lange tijd
Diende Kanzeon vele duizenden Boeddha’s,
Met de diepe wens voor het zuiver zijn.
Ik zal je er nu in het kort over vertellen.
Als je, Kanzeons naam en vorm indachtig,
De Bodhisattva standvastig in je hart draagt,
Zullen alle vormen van lijden oplossen.
Als mensen met door haat verwrongen geesten,
Je in een vuurzee proberen te duwen,
Denk dan aan Kanzeons grote kracht,
En het vuur zal in een koel, stil meer veranderen.
Als je, zonder kompas, op drift in de eindeloze oceaan,
Prooi wordt van roofdieren van de zee,
Denk aan Degene die alles hoort,
En je zult veilig zijn in de golven.
Als mannen achter je aan zitten en je willen verkrachten,
Je op de grond gooien en met messen bedreigen,
Denk dan aan de kracht van Kanzeon,
En je zult onbereikbaar zijn als de zon aan de hemel.
Als je door terroristen in een hoek gedreven bent,
Neem dan toevlucht in de Ene die jou hoort roepen,
En er zal geen haar op je hoofd gekrenkt worden.
Als vijanden jouw land binnenvallen en bombarderen,
Denk alleen maar aan Kanzeons grote kracht,
En mededogen zal een ieders hart vermurwen.
Als je door een wrede dictator wordt vervolgd,
En je bevindt je op de executieplaats,
Door je te wenden tot de Ene die alles ziet,
Zullen de kogels geen doelwit vinden en je niet kwetsen.
Als je vastgeketend in de gevangenis zit,
En aan de kracht van de grote Bodhisattva denkt,
Zullen de ketenen je meteen bevrijden.
Als je bedreigd wordt door giftige gassen of door straling,
Neem dan toevlucht in de Ene die aan alles gehoor geeft,
En het gif zal je hart en geest niet deren.
Als je belasterd of beschimpt wordt,
Blijf dan stil in Kanzeons grote kracht
En welwillendheid en klaarte zullen zegevieren.
Als je auto verongelukt of je trein ontspoort,
En je lichaam is verwond of je kind gedood,
Is de Ene die het lijden van de wereld omarmt
Liefdevol aanwezig met jouw pijn en verdriet.
Als je giftige slangen en schorpioenen op je pad vindt,
Roep dan de kracht aan van de grote Bodhisattva,
En dit zal ze meteen allemaal wegjagen.
Als bliksemschichten flitsten en de donder rolt,
Als hagelstenen beuken en het stort van de regen,
Zal Kanzeons kracht, als je er aan denkt,
De hemel snel schoonvegen.
Als je door een wreed noodlot getroffen bent
Of gekweld wordt door voortdurende pijn,
Vlucht dan in de zachte armen van de Barmhartige,
Die, wijs en vol wonderbaarlijke kracht,
Jou voorbij alle wereldse verdriet en zorgen leidt.
Met diepe kennis en bekwame zorg voor allen,
Verschijnt Kanzeon in alle uithoeken van de wereld;
In iedere tijd en op iedere plaats, zonder uitzondering.
Alle verstoorde manieren van leven,
Iedere hel, alle geesteswerelden en dierenrijken,
En alle sferen waar het lijden van
Geboorte, ouderdom, ziekte en dood is,
Zullen uiteindelijk volledig zijn verdwenen.
Kanzeon ziet de wereld zoals die werkelijk is,
Onvervormd en in grote helderheid,
Met onbeperkte kennis van alles wat verschijnt,
Innig verbonden, alles liefhebbend.
Houd Kanzeons gelofte voortdurend in je hart,
Kijk altijd omhoog, omhoog naar Dit –
De volkomen vrije, stralende helderheid,
Naar deze zon van wijsheid die alle duisternis verjaagt,
En de vernietigende kracht van wind en vuur tot bedaren brengt;
Dit alles omvattende zuivere licht vult de hele wereld.
Het barmhartige lichaam van Leefregels is als onweer,
Het wonder van liefdevolle vriendelijkheid is als een grote wolk,
Waaruit de zoete dauw van Dharma-regen stroomt,
Die het brandende vuur van passie uitblust.
Als je bedreigd wordt met een proces of rechtsvervolging,
Of onderdrukt wordt in een concentratiekamp,
Wend je dan tot de barmhartigheid van Kanzeon,
En haat en angst vallen volledig weg.
De Verlichtte die alles waarneemt heeft een wonderbaarlijke stem,
De stem van de hemel, de aarde en de zee;
Het is een stem, die alle andere stemmen overtreft,
Mogen we er daarom altijd naar luisteren.
Twijfel niet, maar houd de aanwezigheid van de Zuivere,
Die de wereld omarmt,
Die beschermt in alle lijden, verdriet en dood,
En een ware toevlucht is, altijd in gedachten.
Kanzeon is alle mogelijke goedheid
En beziet alle wezens met het oog van liefde.
Laten we dus met diepe eerbied buigen
en hart en geest volledig openstellen voor
Deze oneindige zee van diepe en vreugdevolle vrede.

Toen stond Bodhisattva Beschermer van de Aarde op, stapte naar voren en zei:

“Vereerde Meester, zij die horen over de Bodhisattva die wijst op het zijn dat van nature aanwezig is en die laat zien dat alle dingen een poort naar de Waarheid bieden, hebben niet weinig verdienste.”

Toen sloot de Boeddha zijn preek van dit hoofdstuk over de Dharma-poort van alle dingen af, en alle 84,000 toehoorders openden hun geest voor de perfecte verlichting die haar gelijke in het universum niet kent.