De hart soetra

De Hart Soetra

Toen Avalokiteshwara, de ‘Aanschouwer van vrij bestaan’, opging in de beoefening van diepe Prajna (1),
Zag de Bodhisattva duidelijk in dat alle vijf skanda’s leeg zijn;
Zo was de Bodhisattva bevrijd van alle ontevredenheid, angst en zorg.
“Sharipoetra, vorm verschilt niet van leegte,
leegte verschilt niet van vorm.
Vorm is identiek met leegte en leegte is identiek met vorm.
Zo is het ook met alle gevoel, gedachten, intentie en bewustzijn.
Sharipoetra, alles wat verschijnt is een vorm van leegte,
Komt niet voort noch komt ten einde,
Is onzuiver noch zuiver, neemt toe noch af.
Daarom is er in de leegte geen vorm, geen gevoel,
Geen gedachte, geen intentie en geen bewustzijn.
Geen oog, oor, neus, tong, llchaam, geest;
Geen vorm, geluid, reuk, smaak, aanraking en geen gedachte.
Geen waarnemingsveld en geen bewustzijnssfeer.
Geen onwetendheid en geen einde van onwetendheid,
Geen ouderdom en dood noch een einde van ouderdom en dood (2).
Geen lijden, geen oorzaak van lijden, geen einde
Van lijden en geen pad naar het einde van lijden.
Er is geen wijsheid en geen verworvenheid (3).
Omdat er niets te verwerven valt,
Vertrouwen Bodhisattva’s zich toe aan het leven van Prajna.
Zo is hun geest vrij van belemmeringen.
Zonder belemmeringen kennen ze geen angst,
Kijken ze ver voorbij illusies, dromen en ideëen
En uiteindelijk voorbij nirvana.
Alle Boeddha’s van verleden, heden en toekomst
Nemen toevlucht in de activiteit van Prajna
En zo realiseren ze de allerhoogste en volmaakte verlichting.
Daarom moet je weten dat het beoefenene van Prajna
Een mantra is van grote spirituele diepte,
Een mantra van grote helderheid,
Onovertroffen en ongeëvenaard, die van alle lijden bevrijdt;
Door en door waar, zonder ook maar de geringste onwaarachtigheid.
Geef daarom uiting aan de mantra van de Prajnaparamita:
Gaan, voorbijgaan, doorgaan, te boven gaan,
Altijd naar Bodhi, de diepste wijsheid gaan.
Gate, gate paragate, parasomgate, bodhi svaha!
Hulde aan de soetra over het hart van Prajna.

(1). Prajna – het inzicht van een Boeddha, dat direct, zonder middel, wordt ervaren. Ook vertaald met wijsheid van het hele hart en de hele geest.
(2). Dit wijst naar de twaalf schakels van het afhankelijk ontstaan.
(3).